Kayıt Ol
Kullanıcı hesabınızı oluşturun
1. Taraflar
1.1. İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Makropa Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle kısaca 'Kullanım Sözleşmesi' olarak anılacaktır), “Makropa Teknoloji Ticaret A.Ş.” ile Site'ye üye olan “Kullanıcı” arasında, Kullanıcı'nın Site'ye elektronik ortamda üye olması anında, Site'de sunulan hizmetleri kullanırken karşılıklı hak ve yükümlülükleri belirtmek amacı ile düzenlenmiştir

2. Tanımlar
2.1. Makropa
Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sok. No: 4/41 Ataşehir/İstanbul

2.2. Kripto Para
Kriptografik/şifreli olarak güvenli işlem yapmaya ve ek sanal para arzına olanak sağlayan dijital değerlere, kripto-para denir. Kripto-paralar, alternatif para birimidirler, dijitaldirler ve aynı zamanda sanal paradırlar.
Kripto-paralar, merkezi elektronik paraların ve bankacılık sistemlerindekinin aksine, merkezi olmayan yapıdadırlar. Merkezi olmayan bu yapının kontrolü Blok-Zincir (BlockChain) işlem veri tabanları tarafından gerçekleştirilir. (*)

2.3. Bitcoin cüzdanı
Bitcoin bir kripto para’dır. Bitcoin adreslerinizi ve onların şifrelerini tutan bir bilgisayar dosyasıdır. Bitcoin adresler arasında transfer edilir. Bitcoin adresleri rastgele oluşturulan kriptografik açık anahtar eşleridir. Açık adresler yaklaşık 33 harf ve sayı kullanılarak oluşturulan “1” ya da “3” ile başlayan dizilerdir.

2.4. Kullanıcı
Site'ye üye olan ve Site'de sunulan Hizmet'lerden yararlanan gerçek kişi

2.5. Site
www.makropa.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesi

3.Hak ve Yükümlülükler
3.1.Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri
3.1.1. Kullanıcı, siteyi kullanabilmesi için 18 yaşından büyük olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcının bu bilgiyi hatalı vermesi nedeniyle doğacak tüm zararlardan mesuliyet kullanıcıya aittir. Makropa kullanıcının hatalı ve/veya yanlış bilgi verdiğini tespit ettiği halde, sözleşmeyi tek taraflı feshederek kullanıcıya ait hesabı hiçbir bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına haizdir. Bu nedenlerden dolayı doğacak hiçbir zarardan Makropa sorumlu olmayacaktır.
3.1.2. Kullanıcı; hesabını ve haklarını üçüncü şahıslara devredemez, satamaz, kendi üyeliğini her ne nam ve ad altında olursa olsun başkasına kullandıramaz. Bu durumda Makropa kullanıcının hesabını iptal etme, durdurma, askıya alma hakkına sahiptir. Kullanıcının kripto para varlıkları bu durumdan etkilenmez
3.1.3. Site’ye üye olurken verilen bilgilerin doğruluğundan ve gizliliğinden, ayrıca şifre ve kullanıcı adının korunmasından, başka kimselerle paylaşılmamasından kullanıcının kendisi sorumludur. Bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesi ve Makropa servislerinin kullanılması halinde Makropa hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.
3.1.4. Kullanıcı, sadece tek bir hesaba sahip olabilir. Kullanıcı, siteyi sadece işbu sözleşmede tanımlanan hizmetlerden faydalanmak amacıyla kullanabilir. Kullanıcı, Makropa’nın aynı kullanıcıya ait birden fazla hesabın varlığını tespit etmesi halinde kullanıcıya ait tüm hesapları önceden bildirimde bulunmaksızın iptal etme, durdurma veya askıya alma haklarına sahip olduğunu, bu işlemler nedeniyle Makropa’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve Makropa’yı gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu madde kapsamında sayılan hallerde doğan ve doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Ancak bu sebeplerden dahi olsa kullanıcının Kripto Para (Coin) varlıkları bu durumdan etkilenmez ve kullanıcının varsa Kripto Para (Coin) varlıkları hukuki bir kısıtlama olmaması şartıyla ve talep halinde kullanıcıya derhal iade edilir.
3.1.5. Makropa, işlemlerin şüpheli görülmesi halinde, kullanıcıların yaptıkları para transferlerini iade etme hakkına sahiptir. Para yatırma işlemlerinin, Kullanıcı ile aynı ismin altına kayıtlı olan banka hesabından yapılması zorunludur.
3.1.6. Makropa bir kripto para alış satış platformudur. Site üzerinden kullanıcılar birbirlerine açık arttırma veya eksiltme yöntemi ile kripto para birimlerini alır veya satarlar. Makropa bir aracı sitedir. Sitede oluşan fiyatları Makropa belirlemez. Fiyatlarda olan değişikliklerden dolayı kullanıcıların zarar veya kayıplara uğramasından ve doğan ya da doğacak zararlardan Makropa sorumlu tutulamaz. Makropa benzer alış satış platformlarından bağımsız bir şirkettir ve herhangi bir kuruluşun temsilcisi değildir. Kullanıcı tarafından Makropa haricinde bir alış satış platformunda yapılan alış satış işlemlerinden ve bu işlemlerden doğan ya da doğacak zararlardan Makropa hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3.1.7. Makropa üzerinden satın alınan kripto paraların nasıl kullanıldığının, nereye ve ne amaçla transfer edildiğinin, bir suçta kullanılıp kullanılmadığının, teknik olarak takibi mümkün değildir. Kripto paraların kötüye kullanılmasından doğan ya da doğacak, kullanıcı ya da üçüncü kişilerin zarar ve kayıplarından, menfi veya müspet zararlarından Makropa sorumlu tutulamaz. Kripto para kullanımı ile ilgili yasal sorumluluklar ve vergi mükellefiyetlerinden kullanıcılar bizzat sorumludur. Makropa, Kullanıcıların kazanç ve kayıplarından oluşan vergisel mükellefiyetlerinden sorumlu tutulamaz.
3.1.8 Kullanıcı, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanmayacağını, hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla siteyi kullanması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul eder.
3.1.9. Kullanıcıların Makropa ile sözlü ve yazılı iletişimde, saygısızlık ve hakaret içeren tavırları karşısında, Makropa`nın Kullanıcı hesabını dondurma, kapatma ve hukuki yollara başvurma hakkı saklıdır.

3.2.Makropa’nın Hak ve Yükümlülükleri
3.2.1. Makropa, siteye üye olan kullanıcının güvenliğini azami ölçüde sağlayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Makropa, kullanıcının güvenliği adına üyelik oluşturulurken çift aşamalı SMS, TC Kimlik ve Email doğrulaması ile üyelik kaydı yapacaktır. Makropa Teknoloji Ticaret A.Ş. basiretli bir tacir gibi davranarak gerekli tüm özeni gösterecektir. Kullanıcıya ait birikimler olası bir siber saldırıya karşı site sunucularından bağımsız ortamlarda saklanır.
3.2.2. Makropa, kullanıcılar tarafından yapılan iş emirlerini, para transferlerini hiçbir gerekçe göstermeksizin kabul etmeme hakkında sahiptir. Ancak bu halde Makropa, kullanıcılar tarafından yatırılan parayı derhal iade edecektir.
3.2.3. Makropa, kullanıcı tarafından yapılan havale işlemlerini en kısa sürede yerine getirecektir. Para yatırma ve/veya para çekme işlemlerinin Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda sayılan “mücbir sebep” halleri ile hiç gerçekleştirilememesi veya geç gerçekleştirilmesi halinde doğacak zararlardan Makropa Teknoloji Ticaret A.Ş. sorumlu olmayacaktır.
3.2.4. Makropa, destek hizmetlerini yalnızca [email protected] resmi e-mail adresinden ve sitedeki canlı destek bölümünden ya da telefon ile sağlayacaktır. Belirtilenlerin dışında hiçbir yöntem ile kullanıcılara destek hizmeti verilmemektedir. Bu adres üzerinden yapacağı destek hizmetlerinde de kullanıcılara şifre sorulmaz, kullanıcılardan herhangi bir Coin göndermeleri için coin adresi bildirmez. Kullanıcı bu madde hükümlerini kabul ederek Makropa’dan destek alacağını kabul eder. Bu sebeple doğan zararlardan Makropa kesinlikle sorumlu değildir.
3.2.5. Makropa, benzer Coin alış satış platformlarından ve Coin(Kripto Paralar) ile işlem yapan bütün diğer işletmelerden tamamen bağımsız bir şirket olup, hiçbir şirketin, internet sitesinin veya kurumun temsilcisi değildir. Hiçbir şirketle ortak çalışma yürütmemektedir. Bu nedenle kullanıcıların, başka platformlar üzerinden yaşadıkları mağduriyetlerden dolayı Makropa Teknoloji Ticaret A.Ş. yi sorumlu tutamazlar.
3.2.5. Hiç bir şirketle ortak çalışmayan Makropa, kullanıcıya ait kişisel bilgileri yasal merciler dışında hiçbir şirketle paylaşmayacağını taahhüt eder. Ancak market ile ilgili anonim bilgileri paylaşma yetkisine sahiptir.

4.Hukuki ve Cezai Müeyyideler
4.1. Kullanıcı, Bitcoin ve diğer Coin(Kripto Paralar) ile ilgili BDDK tarafından yapılan ve bundan sonra yapılacak tüm açıklamaları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
4.2. Kullanıcı tarafından sitenin hukuka aykırı amaçlarla kullanılması durumunda kullanıcı işbu sözleşmenin (3.1.8.). maddesi uyarınca doğacak tüm hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur. Bu hususta Makropa’nın gayri kabili rücu ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Makropa tarafından kullanıcının hesabının dondurulması, kalıcı ya da geçici olarak silinmesi, askıya alınması vs. Hususları nedeniyle Makropa, bu kişinin yeniden hesap açmasını süresiz olarak yasaklama hakkına haizdir.
4.3. Makropa, borsa iş akışı ve yazılım güvenliği açısından şüpheli işlem girişimi tespit ettiği kullanıcıya ait hesap veya hesapları geçici olarak ya da kalıcı olarak alış satış emirlerine kapatmak, şüpheli işlem gerçekleştiren kullanıcı hesaplarını askıya almak, dondurmak, geçici ya da kalıcı olarak kapatmak haklarına haizdir. Makropa tarafından dürüstlük ve iyiniyet kuralları çerçevesinde bu maddenin uygulanması nedeniyle, Makropa’nın hukuki ve cezai sorumluluğuna gidilemez.
4.4. Kullanıcı, siteyi Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve tüm mevzuatı kapsamında kullanacağını taahhüt eder. Yasalara aykırı kullanım halinde Makropa, kullanıcıya ait tüm bilgileri yetkili merciler ile paylaşma hakkına ve yetkisine sahiptir. Bu husus gizliliğin ihlali kapsamında değerlendirilemez ve Makropa her hangi bir sorumluluk atfedilemez.

5.Ücretlendirme
5.1. Makropa, Hizmet'lerle ilgili ücretleri Site'nin 'Yardım' bölümünde ilan edecektir. Site’nin yardım bölümüne www.makropa.com/kurumsal/yardim-merkezi adresinden ulaşılabilmektedir. Ücretler, yardım bölümünde ilan edildiği andan itibaren geçerlilik kazanacaktır.
5.2. Makropa, her alış ve satış işlemlerinde kullanıcılarından kendi belirlediği bir oran üzerinden komisyon (hizmet bedeli) alma hakkına sahiptir. Makropa, zaman zaman bu ücretler ve oranlar üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
5.3. Site üzerinden yapılan bitcoin transferleri iade edilemez. Bitcoin transferleri iade edilemediğinden dolayı Makropa tarafından kullanıcıdan alınan hizmet bedeli ve işlem ücreti de iade edilemez. Kullanıcı bu madde hükümlerini işbu sözleşmenin imzalanması ile peşinen kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, hatalı yaptığını düşündüğü bu işlemlerden dolayı Makropa’yı gayri kabili rücu ettiğini beyan ve taahhüt eder.

6.Gizlilik Politikası
6.1. İşbu sözleşmenin (3.2.5.). maddesinde de yer verildiği üzere Makropa, kullanıcının şahsi bilgilerini kullanıcının açık rızası haricinde üçüncü şahıslar ile paylaşmayacaktır. Kullanıcıya ait bu bilgiler çevirimiçi ortamda alınıp çevirimdışı ortamda muhafaza edilmektedir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yetkili mercileri tarafından yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında bilgilerin talep edilmesi halinde bu bilgileri ilgili merciler ile paylaşılacaktır.
6.2. Makropa, kullanıcıya ait IP adreslerini, erişim sağladıkları cihazı ve modeli, işletim sistemleri ve tarayıcı bilgilerini tespit etmekte ve kayıt altına almaktadır. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmesi ile bu hususlarda Makropa’ya açık rıza verdiğini de kabul eder. Makropa, topladığı bu bilgileri, kullanıcılarını genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak, kullanıcı ve sistem güvenliğini sağlamak, sahtecilik ile mücadele etmek ve kanuni yükümlülüklere uymak amacı ile kullanabilir.
6.3. Makropa, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde iş birliği yapabilir. Makropa, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder.
6.4. Makropa, kullanıcıya ait bilgileri gizli tutmayı ve buna yönelik her türlü tedbirleri almayı taahhüt eder. Ancak Türkiye Cumhuriyeti yasaları, KHK’ları ve tüm mevzuatı kapsamında yetkili makamlarca bilgi ve belge talep edilmesi halinde bu bilgi ve belgeler yetkili makamlara sunulacaktır. Bundan dolayı doğacak zararlardan Makropa sorumlu tutulamaz.
6.5. Site üzerinde sunulan her türlü içerik, üçüncü parti servisler ve kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerden oluşmaktadır. Tüm veriler, analizler, raporlar, istatistikler herhangi bir düzenleme veya yönlendirme olmadan bilgileri otomatik işleme tabi tutmuş bir yazılım tarafından işlenmekte ve objektif olarak sunulmaktadır. Makropa tarafından sunulan her türlü haber ve raporlar sadece bilgilendirme ve tavsiyeye yöneliktir ve kesin doğruluğu garanti edilmemektedir. Verilerin bir biriyle çelişkili veya tutarsız olması olası olup bu tür durumlardan dolayı Makropa’nın hiçbir ad altında sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.Uygulanacak Hukuk ve Yetki
7.1. Site’nin kullanımından doğan ve/veya yasal uyarıda yer alan koşul ve hükümlere ilişkin ve/veya bu Site ile bağlantılı olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Kullanım Sözleşmesi ve Türkiye Cumhuriyeti Hukuku esas olup, İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

8.Sözleşme Değişiklikleri
8.1. Makropa, işbu sözleşmede yer alan tüm koşul ve hükümleri önceden bildirmeksizin değiştirebilir. Ancak değişiklikler sitede ilan edilecektir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul ile Makropa tarafından yapılacak bu değişlikleri de önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

9.Yürürlülük ve Kabul
9.1. Bu internet sitesinin herhangi bir sayfasına girerek, Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Kullanım Sözleşmesi Makropa tarafından Site üzerinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır.
9.2. Kullanım Sözleşmesi’nin şartlarını kabul etmeyen kullanıcıların Site’yi ve Site üzerinden sağlanan servisleri kullanmamaları gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ya da doğacak olan zararlardan Makropa sorumlu tutulamaz.
Makropa Teknoloji Ticaret A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılmasına İlişkin Aydınlatıcı Bilgi
Değerli Kullanıcılarımız. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile İlgili Olarak Sizleri Bilgilendirmek İsteriz.

Makropa olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz ve sunacağımız tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri ve ilgili düzenlemeler gereği (“KVKK Düzenlemeleri”) kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel Veri olarak nitelendirilmekte ve Veri Sorumlusu sıfatıyla Makropa tarafından aşağıda açıklandığı kapsamda ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir.“Kişisel Verilerinizin İşlenmesi” bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

1. Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sağlanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirket çalışma birimleri, internet sitesi, çağrı merkezi, telefon görüşmeleri, SMS kayıtları, e-posta adresleri, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilecek ve sunulan ürün ve hizmetlerden yararlandığınız süre zarfında ve/veya kanuni süreler içerisinde güncellenerek işlenmeye devam edecektir.

Şirketimizin internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamlarının güvenliğinin sağlanması, mevzuatta veya Şirketimizin kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi veya sizi ilgilendiren diğer bildirimlerin yapılması ile Size sunduğumuz faaliyetlerimizin gerçekleştirebilmesi teminen sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. maddesi

a- Veri sahibinin açık rızası,
b- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
c- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
ç- Şirket ile onay ve/veya imzanızla tanzim edilen sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
d- Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
e- Sizin tarafınızdan bizzat alenileştirilmiş olması,
f- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
g- Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

ve 6. maddesinde

a- Veri sahibinin açık rızası,
b- Kanunlarda öngörülen hallerde

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenmektedir.

2. Kişisel verilerinizin aktarılması
Kişisel verileriniz; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, faaliyetlerimizi yürütmek üzere dışarıdan hizmet alınan üçüncü taraflara, işbirliği yaptığımız, program ortağı kurum, kuruluş, işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı kuruluşlara, hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da proje/program ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası kuruluşlar, güvenlik, çağrı merkezi gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, alt yüklenicilere, bağımsız denetim ve destek hizmeti alınan kuruluşlar gibi tüzel kişilere ve işbirliği içerisinde olan üçüncü tarafların hukuki ve ticari güvenliğinin teminen ve/veya elektronik ve fiziksel ortamların güvenliğinin sağlanması ile hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi
Kişisel verileriniz; onay ve/veya imzanızla tanzim edilen tüm sözleşmeler/bilgilendirme formları ve sair belgelerle, elektronik onay ve/veya imzanız ile yapacağınız bildirimlerle, Genel Müdürlüğümüz, fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar, internet işlemleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar, kullanıcı görüşmeleri, adli kayıtların taranması, piyasa istihbaratı, Kimlik Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, internet sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler gibi yöntemler ile Sizinle iletişime geçilen veya ileride iletişime geçebilecek sözlü, yazılı, görüntülü, ses kaydı veya elektronik kanallar yoluyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kanun’un 11. maddesi uyarınca haklarınız
Şirkete başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

5. Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu
(4) numaralı madde de belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, Şirketin aşağıda bildirilen adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla veya hesap açılışı sırasında bildirdiğiniz ve Makropa sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle aşağıdaki bildirilen elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Şirketimize ileteceğiniz başvurularınızın Türkçe olması esas olup, ilgili başvurularınızda ad, soyad, T.C. kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeriniz veya iş yeri adresiniz, bildirime esas elektronik posta adresiniz ile talep konunuzu bulunması zorunlu olup, talebinize ilişkin bilgi ve belgelerin de başvurunuza eklenmesi gerekmektedir. Başvurunuz yazılı ise imza atmanız da yasal bir zorunluluktur.

Talepleriniz kural olarak ücretsiz sonuçlandırılacak olmakla birlikte, başvurunuza verilecek olan cevabın bir maliyet gerektirmesi halinde Şirketimizce KVVK Düzenlemeleri kapsamında veya diğer otoritelerce belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

Yazılı başvurularda : Makropa Teknoloji Ticaret A.Ş.
Küçükbakkalköy Mah. Selvili Sok. No: 4/41 Ataşehir/İstanbul

E-posta başvurularınız : [email protected]